top of page

TANÁCSADÓK

Tanácsadóink kimagasló szakértelemmel, sokéves tapasztalattal,  alapos felkészültséggel, az ügyfelek iránti odaadással kezelik a legkülönfélébb projekteket.

Baukovácz Krisztina
Ügyvezető igazgató

baukovacz[kukac]xellum.hu

+3620/559-9879

Krisztina 1982-ben szerzett építészmérnöki diplomát, majd az Építésügyi Tájékoztatási Központban dolgozott a szerkesztőségi csoport vezetőjeként, kiadványokat szerkesztett, tanulmányokat készített. Emellett magántervezőként is dolgozott. 1986-ban született meg lánya, Lívia.

Az esztétika diploma, majd a mérnök-közgazdász szakoklevélmegszerzésével (1989) indult el Krisztina tanácsadói karrierje, amikor aMACON Finn-Magyar Vezetési Tanácsadó Rt. tanácsadója majd később igazgatója lett. Itt tanulja meg a vezetési tanácsadás szinte minden ágát: stratégiákat, szektorelemzéseket, üzleti terveket készít, mint tanácsadó, aktív szereplője az akkor induló magyarországi privatizációnak. Számos PHARE finanszírozású projektet vezet, a vállalkozásfejlesztés illetve intézményfejlesztés területén, emellett trénerként képzéseket is tart. Megszerzi a Certified Management Consultant (CMC) minősítést, aktív tagja a VTMSZ-nek.

A BKE-London Business School MBA diplojának megszerzése után (1996) a KPMG tanácsadási terület managereként kezd dolgozni, majd hamarosan partner lesz, később pedig a teljes tanácsadási terület vezetője, az önállóvá váló KPMG Tanácsadó Kft. első ügyvezető igazgatója. Elsősorban a stratégia-alkotás, a szervezetfejlesztés, pénzügyi modellezés, hatékonyságjavítási programok tartoznak hozzá, kiemelt ügyfelekkel dolgozik. Ügyfelei között a kormányzati és Uniós szervezetek, nemzetközi és hazai nagyvállalatok egyaránt megtalálhatók. A VTMSZ (Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége) vezetőségének tagja lesz, emellett az SZMT (Szervezetfejlesztők Társasága) tagja és más társadalmi megbízatásokat is vállal, publikációi jelennek meg, előadásokat tart.

2004 januárjában Krisztina elhagyja a KPMG szervezetét, önállóan, majd néhány korábbi kollégával kezd dolgozni jelentős kreativitást igénylő fejlesztési projekteken. Majd a csapat létrehozza a XELLUM Kft-t. Itt Krisztina ügyvezető igazgató, de elsősorban tanácsadóként dolgozik. Kormányzati és Uniós nagy projekteket vezet, stratégiai, szervezetfejlesztési és hatékonyságfejlesztési munkákat valósít meg, beruházásokhoz készít megvalósíthatósági tanulmányokat. A VTMSZ elnökségi tagja, volt elnöke, a CMC bizottság tagja, a hazai vezetési tanácsadási „társadalom” aktív szereplője, előadásokat tart, egyetemi képzési kurzust vezet. 2019-ben megkapta a BKIK TANOSZT KIVÁLÓ TANÁCSADÓ díját.

Nyírő Viktor
vnyiro[kukac]xellum.hu
+3620/968-0868

Viktor 1990-ben szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdasági Egyetem (ma Corvinus Egyetem) külgazdasági szakán, ahol a közgazdasági képesítésen kívül angol és spanyol nyelvből szakmai felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt is szerzett.

Első munkahelye az American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Kft-volt (ma a Duff & Phelps részeként működik), ahol elsősorban üzleti értékelésekben és megvalósíthatósági tanulmányok készítésében vett részt pénzügyi elemzőként. Mivel ez az időszak volt Magyarországon az állami vállalatok gazdasági társasággá alakulásának periódusa, valamint az összes közép-kelet-európai országban a privatizációs folyamat kezdete, ez komoly lehetőséget nyújtott, hogy a nagy számban végzett üzleti értékelések során számos iparággal ismerkedjen meg. A későbbiekben számos regionális üzleti értékelésben is szerepet kapott, ekkor már, mint a térség üzleti értékelési vezetője. Ebben az időszakban a szakmai tevékenységen kívül az üzleti értékelésben résztvevő munkatársak tréningje, továbbképzése és az általuk végzett értékelések szakmai felügyelete is a feladatai közé tartozott.

1994-ben két közvetlen munkatársával megalapította a TND Kft-t, ahol a korábbi ismeretekre támaszkodva elsősorban üzleti értékeléseket, immateriális javak értékelését végzi, illetve speciális célú, nagy értékű eszközök (autópálya, hotelek) értékelésében vesz részt.

A független tanácsadói tevékenységet követően Viktor csatlakozott a KPMG tanácsadási üzletágához. Senior menedzserként, illetve később Associate Director-ként a pénzügyi tanácsadási tevékenységben vett részt, elsősorban megvalósíthatósági tanulmányok, gazdasági elemzések, üzletértékelések készítésében és felülvizsgálatában, valamint az energiapiac liberalizációjával kapcsolatos projektekben a tanácsadói munkacsoportok tagjaként, illetve vezetőjeként. Ebben az időszakban széleskörű tapasztalatot szerez a nagyobb létszámú tanácsadói csoportokban végzett, illetve a hosszú távú tanácsadói projektekről.

Viktor 2004-ben barátaival, korábbi munkatársaival, társalapítója volt a Xellum Kft-nek, azzal a kimondott a céllal, hogy vezető tanácsadóként, a korábbi évek felhalmozott tudását és tapasztalatát egy professzionális csapat részeként, magas színvonalon végzett tanácsadói projektekben hasznosítsa. Az alapítás óta eltelt időben a sikeresen teljesített megbízások az üzleti szféra számos területét érintették, de elsősorban az energia ipar, a feldolgozóipar, az ingatlanfejlesztés, illetve a turizmus fejlesztés területéről származtak.

Viktor 2007-ben elnyerte a CMC cím (bejegyzett vezetési tanácsadó) használatának jogát.

Schainpauer Mariann
schainpauer[kukac]xellum.hu
+3620/444-7768

Mariann pályafutását könyvelő, vállalati tervező, statisztikus képesítéssel pénzügyi területen kezdte. A tanácsadó szakmával a MACON Finn-Magyar Vezetési Tanácsadó Rt. munkatársaként ismerkedett meg, ahol lehetősége nyílt betekinteni a tanácsadás sokszínűségébe, megismerte és megtanulhatta azt a rendszerszemléletet, mely jó alapként szolgál e szakma végzéséhez.

1997-ben a KPMG MaCon Vezetési Tanácsadó Kft-nél folytatódik pályája, ahol tanácsadó asszisztensként tevékenykedik, fő területe – kamatoztatva pénzügyi affinitását – főként adatgyűjtés, adatbáziskezelés, elemzések készítése. Mariann elvégezi a CDS Pennsylvania Business Management képzését, és megszerzi közgazdász diplomáját a Széchenyi István Egyetemen.

2001-ben korábbi kollégáival együttdolgozva a STRAMACON Vezetési Tanácsadó Kft-nél csiszolja tovább szakmai tudását, ahol főként tevékenység-átvilágítás, gazdasági helyzetelemzés, piaci és versenyhelyzet értékelés, stratégiai tervezés, stratégiai eszközrendszer és -koncepció kialakítása projektekben tevékenykedik. 2004-ben elvégzi a Struktúra Minőségfejlesztési Kft. szervezésében a Minőségirányítási tanfolyamot, majd kialakítja a cég ISO minőségirányítási rendszerét, és a továbbiakban felügyeli és menedzseli azt.

2008. évtől a VTMSz főtitkári feladatait látja el, majd e pozícióját is megtartva 2009-ben csatlakozik a Xellum Kft. csapatához, ahol ismét örömmel dolgozik együtt korábbi kollégáival. Feladata a cég pénzügyeinek intézése, nyilvántartások vezetése, projektadminisztrációs feladatok ellátása, a minőségirányítási rendszer vezetése és felügyelete.

Németh Ákos
anemeth[kukac]xellum.hu
+3630/456-0005

1999-ben szereztem meg diplomámat a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, Nemzetközi kapcsolatok szakon. Az egyetemi évek alatt egy szemesztert az Erasmus program keretében ösztöndíjjal Franciaországban is tanultam.

2001-ben helyezkedtem el a VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság Stratégiai Tervezési Irodáján, ahol az eltöltött négy év alatt, mint program tervező, a gazdaságfejlesztés volt a szakterületem. Az évek során számos országos, regionális és interregionális program és pályázati felhívás elkészítésében és - mind a hazai, mind az EU szintű - tárgyalási folyamataiban vettem részt (regionális PHARE programok, PHARE CBC programok, I. Nemzeti Fejlesztési Terv, Regionális Operatív Program és Program kiegészítő, INTERREG IIIA közösségi kezdeményezés programja (CIP) és Program-kiegészítő).

2004-ben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Külgazdasági Helyettes Államtitkárságra kerültem, ahol a két évig a Gazdaságfejlesztési Programok Főosztályát vezettem, mint főosztályvezető-helyettes, majd főosztályvezető. A főosztály szakmai és operatív irányítása mellett feladataim közé tartozott az intézményi (GKM) és szakpolitikai (Magyarország Befektetésösztönzési Stratégiája) stratégiaalkotás, nemzeti és EU társfinanszírozású gazdaságfejlesztési programok stratégiai dokumentumainak és pályázati felhívásainak kidolgozása és végrehajtása (Széchenyi Terv, SMART Hungary, GVOP, GOP), a felügyelt intézmények, közreműködő szervezetek (RTk Kht., MVf Kht, MFB Rt., ITDH Kht.) szakmai menedzsmentje, teljesítményalapú finanszírozásának kialakítása, költségvetés tervezés és végrehajtás mintegy 50 Mrd Ft éves nagyságrendben (költségvetési sorok: BC, NBC, ITDH), továbbá a szakterülettel kapcsolatos szabályozási tevékenységek ellátása. 2004-ben közigazgatási szakvizsgát tettem.

2006-ban VÁTI Kht. Stratégiai Tervezési és Értékelési Igazgatóság vezetője lettem igazgatói pozícióban, ahol felelősségi köröm volt a 35 fős létszámmal, 3 irodában működő, részben kormányzati háttérintézeti tevékenységet ellátó szervezet szakmai és operatív irányítása. Feladataim közé tartozott különböző EU-s (NFT I-II., ROP (2004-2006, 2007-2013), GOP, AVOP, ÁROP, Interreg III A, ETE, UMVP) és hazai programok (Balaton, Tisza, Tanya, Termál program) kialakításának, megvalósításának támogatása, intézményi (VÁTI) és szakpolitikai (OTK) stratégiaalkotás, projekt alapú együttműködések hazai és nemzetközi konzorciumokban (6. K+F keretprogram, ESPON) a regionális-, és vidékfejlesztés területén, értékelési (ROP, AVOP, SAPARD), kutatási, közgazdasági elemzési tevékenységek irányítása, továbbá beruházási jellegű projektek megvalósításának támogatása különböző területeken. 2007-től a VÁTI Kht. 85 fővel, 4 irodában működő Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatóságát vezettem ügyvezető igazgatóként, ahol korábbi feladataim kibővültek az IT menedzsment (adatbázis kezelés, fejlesztés - TEIR) és dokumentáció menedzsment tevékenységekkel.

2008 óta saját vállalkozásban folytatom üzlettársaimmal az üzleti tanácsadói tevékenységet, ami 2009 óta pályázati tanácsadással és projekt menedzsmenttel bővült, aminek eredményeként nagyszámú sikeres projekt megvalósítását tudhatjuk magunk mögött úgy az intézményi, mint a pályázói oldalon. 

Lukács István
Ügyvezető igazgató

ilukacs[kukac]xellum.hu

+3620/556-5141

1967-ben születtem Kaposváron. Középiskolás éveimet Sopronban töltöttem, ahol a Roth Gyula Erdészeti és Elsődleges Faipari Szakközépiskolában érettségiztem és szereztem erdész képesítést. Ezt követően, tanulmányaimat a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán folytattam, ahol 1992-ben szereztem diplomát. Időközben az Egyesült Államokban dolgoztam és utazgattam fél évet, majd Tempus ösztöndíjjal egy egyetemi szemesztert Hollandiában is elvégeztem.

1992-ben a KPMG Audit osztályán helyezkedtem el. Az itt eltöltött négy év alatt számos magyar és multinacionális cég könyvvizsgálatában és pénzügyi átvilágításában vettem részt kezdetben asszisztensként, majd menedzserként. 1993-ban fél évig Amszterdamban egy hitelbiztosító cégnél is dolgoztam. 1996-ban egyesült királysági könyvvizsgálói oklevelet (ACCA) szereztem.

1996-ban a KPMG-én belül a Corporate Finance osztályra kerültem, ahol az elkövetkező három évben menedzserként illetve senior menedzserként dolgoztam. Feladataim közé elsősorban cégek értékesítéséhez és felvásárlásához kapcsolódó tanácsadás, vállalatok értékelése, megvalósíthatósági tanulmányok és iparági elemzések készítése tartozott. Az osztályon futó projektek döntő részét projektmenedzserként irányítottam. Szakmai fejlődésemet nagyban elősegítette, hogy 2001-ben amerikai „befektetési elemzői” oklevelet (CFA) szereztem.

1999-ben lehetőséget kaptam önálló csoport felállítására a KPMG Tanácsadási osztályán belül, melynek feladata kezdetben az üzletértékelési és pénzügyi modellezési, elemzési szolgáltatások ellátása volt. A csoport tevékenységei aztán folyamatosan bővültek a pénzügyi tanácsadás más területei felé, így nagy számban végeztünk a költséggazdálkodáshoz és teljesítménymenedzsmenthez kapcsolódó tanácsadói tevékenységeket elsősorban nagyvállalatok számára.

2000-ben a KPMG partnerévé neveztek ki. Ezzel párhuzamosan szakmai felelősségi köröm is jelentősen bővült, létrehoztam az Ellátási Lánc Menedzsment csoportot, amelynek feladata alapvetően hatékonyság növelés, folyamatok és szervezet fejlesztése volt. Az új feladatok ellátásához szükséges elméleti hátteret tanfolyamokon és a „bejegyzett vezetési tanácsadó” (CMC) oklevél megszerzésével sajátítottam el.

2003-ig tartó KPMG-s pályafutásom alatt lehetőségem nyílt több száz ügyféllel együtt dolgozni, illetve több száz projektben részt venni, jórészt projektvezetőként. Szintén fontos hozadéka ennek a tizenegy évnek, hogy részt vehettem egy multinacionális tanácsadó cég irányításában.

2004-ben néhány korábbi munkatársammal/barátommal együtt megalakítottuk a Xellumot, ahol jelenleg is közösen dolgozunk. Azóta számtalan új ügyféllel alakítottunk ki partneri kapcsolatot és dolgoztunk együtt különböző tanácsadói projekteken. 2009 óta tevékenységi köröm a klasszikus üzleti tanácsadás mellett a pályázati tanácsadással bővült, aminek eredményeként nagyszámú sikeres projekt megvalósítását tudhatjuk magunk mögött az intézményi, és a pályázói oldalon egyaránt.

puczko_uj.jpg
Puczkó László, PhD
lpuczko[kukac]xellum.hu
+3620/398-7562

László első diplomáját turizmus és logisztika területére specializálódott közgazdaként szerezte (1993, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem), majd ezt követően, a kultúra és művészetek iránti érdeklődésétől vezérelve elvégezte a Magyar Művelődési Intézet tánctanári kurzusát (1995), illetve az Iparművészeti Egyetem Menedzserképző Intézetének Art & Design Management szakát (1996). Baráti ötlettől vezérelve 1993-ban elkezdte, majd 2000-ben sikeresen be is fejezte PhD tanulmányait. 2003-ban szerezte meg a CMC - Bejegyzett Vezetési Tanácsadó címet. 2006-2013 között töltötte be a Turisztikai Tanácsadók Szövetségének elnöki pozícióját. 2007 és 2010 között tagja volt a Travel and Tourism Research Association Europe Chapter vezetőségének.


László az elmúlt 25 évben számos, egymáshoz nem feltétlenül kapcsolódó, ám igen érdekes területen próbálta ki magát: dolgozott utazási irodában, menedzselt professzionális táncosokat, koreografált táncelőadásokat, de hordott ki újságot is. Leghosszabb időt az oktatásban és a tanácsadásban töltötte. Tanít számos turizmusra specializálódott felsőoktatási intézményben külföldön (pl. Ausztriában, Észtországban, Svájcban) és belföldön egyaránt (jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetem szakmai tanácsadója).

Több szakkönyv (pl. Egészségturizmus, Turizmus hatásai, Attrakciótól az élményig, Turizmus történelmi városokban, Health and Wellness Tourism, Tourism in New Europe) és számos szakfolyóiratban megjelent cikk (társ)szerzője.

Professzionális turisztikai és utazási tanácsadói karrierjét tanulmányaival párhuzamosan kezdte el a Turizmus Kutatócsoportban, amelynek 2001-ig volt munkatársa, majd csatlakozott a KPMG Utazás, Szabadidő és Turizmus Csoportjához, ahol három éven keresztül megtapasztalta azt, hogy milyen is multinacionális nagyvállalat kötelékén belül és nemzetközi környezetben dolgozni.

2004-ben úgy döntött, hogy vágyott életstílusához egy kisebb és személyesebb stílusú cég az ideális és alapító (és névadó) tagja lett a Xellum Kft-nek. Az elmúlt évek és szakmai partnerek lehetőséget adtak arra, hogy kedvelt szakterületein kamatoztathassa ismereteit és növelje tapasztalatait: a turizmuson kívül, pl. a múzeumok, az élménytervezés vagy a spak világában.

Azok a szakterületek, amelyekben több mint 100 projektben vet részt az elmúlt közel 20 évben: a kutatás, a stratégiai és taktikai tervezés, termékfejlesztés és élménytervezés, hatáselemzések, valamint a marketing a területeken - egészségturizmus, spa-k, közlekedés, örökség és kulturális turizmus, ökoturizmus és specális érdeklődésű és tematikus turisztikai és szabadidős termékek.

László nemzetközileg is ismert és elismert szakértő, aki több mint 40 országban volt meghívott előadó szakmai és tudományos konferenciákon és kongresszusokon.

karesz55crop-250x250.jpg
Teleki Károly dr.
kteleki[kukac]xellum.hu
+3620/403-0381

Teleki Károly okleveles vegyészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen (1987). Az egyetemet követően egy szemesztert a zürichi Eidgenossische Technische Hochschulen vegyipari folyamatok számítógépes szimulációjával foglalkozott. Ezt követően a BME doktori képzésében vett részt, ahol kutatási területe az optikai elemek gyártástechnológiája volt. A BME-n Alkalmazott fizikából doktorált (1993). A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1997 ben külgazdasági szakokleveles mérnökközgazdász diplomát szerzett.

Károly szilárd elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az ellátási lánc menedzsment és gyártás területén. 7 évig a Videotonnál dolgozott. A Videoton CD gyárának üzemvezetőjeként feladata volt a gyártástechnológia átvétele, a mesterlemez gyártó és galván üzem beindítása, az üzemek napi irányítása, a termelésprogramozás, valamint a beszerzések irányítása. Műszaki újításai között szerepelt egy üveg szubsztrát recycling rendszer és egy galván szennyvíz tisztító rendszer bevezetése.

Ezt követően a Ciba Hungáriánál (Novartis) logisztikai vezetőként dolgozott, feladata volt az 5 divízió raktárainak irányítása, a kiszállítás szervezése, a GMP előírások betartatása.

A Coopers&Lybrand cégnél logisztikai és BPR projektekben vett részt, majd egy holland amerikai tanácsadó cégnél Supply Chain Management rendszereket vezetett be pl. az Unilever, Danone, Nestlé és Bestfoods cégeknél.

A KPMG nél az ellátási lánc szolgáltatásokért felelős senior menedzserként dolgozott, több supply chain projektett vezetett (pl. Rynart Transport, MÁV, Posta, Waberer’s, Lapker, GKM, NKH, Budapest Airport, Nestlé, Unilever, Biogal), és különböző, a logisztikai outsourcingot érintő felmérést készített (KPMG, ITDH).

A Xellum munkatársaként számos nagy intézmény és vállalat (pl. Magyar Posta, Waberer’s, Lekkerland, Danubius Hotels, TEVA, Reckitt Benckiser, MTVA, NMHH, NISZ, MÁV) folyamatjavítási és racionalizálási projektjeiben vett részt vezető tanácsadóként. 

Közel másfél évig volt az Ipar 4.0 Mintagyárak projekt szakmai vezetője, munkájának köszönhető az Ipar 4.0 Mintagyárak és a Modern Gyárak Éjszakája programok beindítása.

Károly fő tanácsadási szakterülete a folyamatszemléletű hatékonyságjavítás, ehhez a BPR, BPI és LEAN management teljes eszköztárát (pl. process mapping, kaizen, halszálka diagram, statisztikai módszerek, munkatársak bevonása) alkalmazza. 

Károly több szakmai szervezet tagja, a CMC cím (bejegyzett vezetési tanácsadó) birtokosa, számos szakcikk szerzője, logisztikai előadóként szerepelt az MTA-n és több hazai egyetemen.

Lépjen velünk kapcsolatba
Nézze meg főbb referenciáinkat
bottom of page