SZOLGÁLTATÁSOK

A Xellum kiemelt szakmai területei: stratégiai tanácsadás és menedzsment, szervezetfejlesztés, működésfejlesztés, folyamatok fejlesztése, költséghatékonyság, üzleti tervezés és értékelés, vállalati pénzügyi tanácsadás, fejlesztési javaslatok és megvalósíthatósági tanulmányok, program és pályázati tanácsadás, projektmenedzsment és turisztikához kapcsolódó tanácsadás.

STRATÉGIA ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

Egy szervezet sikeres és fenntartható működtetéséhez elengedhetetlen, hogy rendelkezzen megfelelő stratégiával, ahhoz illeszkedő üzleti modellel. A stratégia valójában egy objektív helyzetelemzésre épülő célrendszert jelent, mely a cégcsoport vagy cég szintű stratégiát, az üzleti stratégiákat és az azokat támogató funkcionális stratégiákat is magában foglalja, ezek megfelelő összefüggéseit, egymásra épülését is biztosítja. Fontosnak tarjuk, hogy a stratégia nem egyszeri lépés, nem egy kőbe vésett stratégiai terv dokumentálását jelenti. A megfelelő nyomonkövetés, visszacsatolás, a módosítások folyamata teszi mindezt a vezetés megfelelő eszközévé.

A Xellum tanácsadói minden ügyfél esetében egyedi megközelítéssel dolgoznak, az ügyfél sajátosságainak és igényeinek függvényében, ahhoz illeszkedő módszerek alkalmazásával.

A Xellum tanácsadói a megvalósítás során is segítik ügyfeleiket szervezet- és folyamatfejlesztési projektekkel, a stratégiából lebontott üzleti tervek elkészítésével, a mérhetőséget biztosító célrendszer kialakításával és megvalósításával, akár a folyamatokból levezetett normarendszer kidolgozásával, a munkakörök és az érdekeltség fejlesztésével, a szabályzatok illeszkedő kidolgozásával. . A stratégiából, üzleti tervből következő fejlesztések részletes kidolgozása, ezekhez megvalósíthatósági tanulmányok készítése éppúgy tevékenységünk része, mint a vezetői tudás, kompetenciák szükséges fejlesztése, vagy a kapcsolódó változásmenedzsment.

Főbb ügyfeleink: NISZ Zrt., MOL Nyrt., MOL Ingatlankezelő Kft., Danubius Hotels, Magyar Turizmus Rt., MMKM, Budapest Airport Zrt., KPMG Tanácsadó Kft., MTK, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Posta Zrt., Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., CEU, Reckitt Benckiser, Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., NMHH, Magyar Labdarúgó Szövetség, MTVA

ÜZLETI TERVEZÉS, PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS, ÉRTÉKELÉS, ÁTVILÁGÍTÁS

A pénzügyi modellezéssel és üzleti tervezéssel kapcsolatos szolgáltatásaink a különféle gazdasági döntések (projektfinanszírozási, vállalatfinanszírozási, privatizációs, vállalati stratégiai, tőkebefektetési és beruházási, vállalat eladási/-vételi stb.) hatásainak és kockázatainak felmérésével, modellezésével és folyamatos felülvizsgálatával támogatják a vállalkozások tulajdonosait, döntéshozóit. Üzleti tervezéssel és pénzügyi modellezéssel kapcsolatos szolgáltatásaink leggyakrabban:

 

 • üzleti tervek és pénzügyi modellek elkészítése, felülvizsgálata;

 • üzleti tervezési és modellezési standardok kialakítása és bevezetése, illetve

 • üzleti érték meghatározása.

A pénzügyi tanácsadás területén emellett támogató funkciók, , pénzügyi-számviteli-kontrolling területek folyamatainak felmérésével, fejlesztésével, hatékonyságának növelésével is foglalkozunk.

Elsősorban befektetők számára rendszeresen készítünk pénzügyi átvilágítást a kiválasztott célpont kockázatainak felmérésére.

Fejlesztésekhez rendszeresen készítünk megvalósítási tanulmányokat, pénzügyi és műszaki, jogi, kivitelezési szempontok egyidejű figyelembevételével.

Főbb ügyfeleink: TIGÁZ Zrt., MOL Ingatlankezelő Kft., E.ON Hungária Zrt., KPMG Tanácsadó Kft., MTK, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., NISZ Zrt., Reckitt Benckiser Magyarország Kft., PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., MTVA Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap, MVM, Nemzeti Sportközpontok, MTK, Dunafin Kft., G4S Holding Kft, MTVA, Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

TURIZMUS, UTAZÁS, WELLNESS, SZABADIDŐ

A turizmus és a szabadidőipar a szolgáltatási szektor igen összetett területei. Megoldásaink kitérnek nemcsak a rendszerszintű tervezési, elemzési feladatok elvégzésére mint pl. a desztinációmenedzsment és hatásvizsgálat, közlekedés, a turizmus tervezés és marketing vagy élménytervezés, hanem a termékszintű feladatok kidolgozására is pl. a kulturális és örökség, a fenntartható és ökoturizmus vagy az egészségturizmus.

A Xellum Kft. által 2009-óta, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szakmai támogatásával működteti Magyar Hotel Monitort (korábban Magyar Szállodai Teljesítmény Index) a hazai szállodapiac napi szintű teljesítményének elemzésére hivatott információtechnológiai és elemző rendszerét, amely napi szinten gyűjti és dolgozza fel a szállodák teljesítményére vonatkozó adatokat. 2012-ben indítottuk el az Egészség, Wellness és Spa Turizmus Obszervatóriumot.

Főbb ügyfeleink: Magyar Turizmus Rt., Budapest Airport Zrt., KPMG Tanácsadó Kft., Nemzeti Kulturális Alapprogram, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Magyar Nemzeti Múzeum, Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt.

HATÉKONYSÁGJAVÍTÁS, FOLYAMATFEJLESZTÉS, KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

Az üzleti vállalkozások és egyéb üzleti környezetben működő szervezetek folyamatos változási, alkalmazkodási fejlődési kényszerhelyzetben működnek. A kényszerítő erő számtalan forrásból eredhet; lehet maga a piaci verseny, vagy finanszírozási kihívások, a jövedelmezőség csökkenése, esetleg minőségi problémák vagy a tulajdonos / szabályozó hatóság elvárása. Jellemzően a változási kényszerhelyzet komplex, többféle kényszerítő hatás egyszerre történő jelentkezésével jár, amire természetszerűen csak komplex megközelítéssel lehet válaszolni.

A Xellum megközelítésében így a hatékonyságjavítási projektek általában a céges/szervezeti működés több, ha nem minden területére kiterjedhetnek, a működési belső folyamatokra, az azok módosításában rejlő lehetőségek azonosításától, a költségek folyamatszemléletű elemzésén át a szervezeti tartalékok feltárásáig. Mivel minden ügyfél működési egyedi, munkánk során jellemzően mindig egyedi megközelítést alkalmazunk, melynek elemeit a projektindítást követő „gyors átvilágítás” (quick scan) alapján dolgozunk ki.

Főbb ügyfeleink: MTVA, NMHH, NISZ Zrt.

PROGRAM ÉS PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS

Előkészítés és pályázati stratégia kialakítása:

 • Pályázat figyelés, megfelelő forrástérkép (pályázati, támogatás tartalmú hitel, egyéb lehetőségek felkutatása) elkészítése

 • A cégcsoport szinten legmegfelelőbb pályázó szervezet kiválasztása és felkészítése az adott pályázati megoldásokhoz

 • Vállalások optimalizálása cégcsoport szinten is

 • Fejlesztési elképzelések projektszintű azonosítása, projektek generálása, pozícionálása a potenciális támogatott finanszírozási eszközökre tekintettel

 • Konkrét projektekre és azonosított finanszírozási eszközökre készített helyzetértékelés, nyerési esélyek és kockázatok felmérése

Pályázat készítés:

 • Azonosított támogatott finanszírozási eszköz (pl. pályázat, támogatott hitel) igénybevételéhez a felkészítési folyamat támogatása, a nyerési esélyek javítása

 • A szükséges dokumentációk (pl. üzleti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok) elkészítése, a pályázat összeállítása

 • A szerződéskötési folyamat támogatása

 • Fejlesztési elképzelések állami oldalú kommunikációjának, PR és lobbi tevékenységének támogatása

Projektmenedzsment és monitoring:

 • A megvalósítás projektmenedzsmentje, a szükséges dokumentációk (Projekt Előrehaladási Jelentések, Pénzügyi elszámolások, Szerződés módosítások stb.) elkészítése

 • A pályázati folyamat támogatása a fenntartási szakaszban, a szükséges dokumentációk (monitoring jelentések stb.) elkészítése

Főbb ügyfeleink: Samsonite, AGC, G4 Csoport, Hi-LEX, Dr. Oetker, Ximo, AMRI, Wittmann, BAT, Mitsuba,

Termoplast, Kresz, Plasticor, Attract, Rekard, Lematex

PROJEKTMENEDZSMENT

Elsősorban jelentős fejlesztések, beruházások vagy interdiszciplináris projektek esetében vállaljuk a projektmenedzsment feladatokat, hiszen itt valóban szükség van sokoldalú ismereteinkre, tapasztalatainkra. Specialitásunk a különböző kiemelt beruházások projektmenedzsmentje, a sikeres megvalósítás támogatása az előkészítéstől a megvalósítás különböző szakaszain át, az elszámolások lebonyolításáig.

Főbb ügyfeleink: MOL Nyrt., MOL Ingatlanfejlesztő Kft., MMKM, NFÜ, KPMG Tanácsadó Kft., MTK,  FORSTER Központ

Lépjen velünk kapcsolatba
Nézze meg főbb referenciáinkat